Fisio3A

Fisioteràpia

Fisioteràpia general i traumatològica

Cervicàlgies, lumbàlgies, tendinopaties, fractures, esquinços.

Fisioteràpia esportiva

des del tractament de lesions com esquinços, fatiga i trencaments de fibres musculars, fractures, luxacions, lesions greus de genoll, d'espatlla... Fins a la prevenció de les mateixes mitjançant programes d'entrenaments específics.

Fisioteràpia Pediàtrica, Neurològica, Geriàtrica, Obstetrícia, Oncològica

Tractaments de patologies com Parkinson, neuràlgies, alteracions psicomotrius en nens i adults, treballs pre i postpart, drenatge limfàtic, cicatrius.

Osteopatia

Osteopatia

Realitzem el diagnòstic i tractament del pacient en els tres àmbits més importants de l'osteopatia, en l'àmbit estructural, visceral i cranial mitjançant tècniques manuals.

Acupuntura

Acupuntura

Des d'alteracions musculoesquelètiques com cervicàlgies, a trastorns emocionals com ansietat o insomni, alteracions orgàniques com infeccions d'orina o tractaments de fertilitat.

Entrenament Funcional

Entrenament Funcional

Valoració de l'estat postural i de possibles alteracions musculoesquelètiques i el tractament de les mateixes mitjançant l'exercici terapèutic específic.